Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Image
poljoprivredno zemljiste

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima upisanim u registar poljoprivrednih gazdinstva i registar klijenata

OBAVIJEST  POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA UPISANIM U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I REGISTAR KLIJENATA

 

Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta i zakupa pašnjaka.

Namjenska sredstva iz predhodnog stava mogu se koristiti u slijedeće svrhe:

  1. izradu osnova, programa i projekata zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta;

  2. provođenje mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i za inundaciona područja;

  3. uspostavu informacijskog sistema za zemljište;

  4. zemljišni monitoring;

  5. izradu karte upotrebne vrijednosti zemljišta;

  6. izradu Projekta višenamjenskog vrjednovanja;

  7. realizaciju poslova utvrđenih Programom gospodarenja;

  8. dekontaminacija zemljišta i podizanje zaštitnih pojaseva u neposrednoj blizini putnih komunikacija.

 

Tekst objavljenog Javnog poziva i Obrazac Zahtjeva mogu se preuzeti na web stranici Vlade USK-a: http://poljoprivreda.vladausk.ba