Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Image
Cazin-1maj

Obavijest o radnom vremenu za 1. maj

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju radnog vremena ugostiteljske, trgovinske, obrtničke i srodne  djelatnosti, kao i djelatnosti igara na sreću na području Grada Cazin, broj: 01/GV-31-8903/19 od 09.08.2019. godine (“Službene novine Grada Cazin”, broj 6/19) i Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju radnog vremena ugostiteljske, trgovinske, obrtničke i srodne djelatnosti, kao i djelatnosti igara na sreću na području Grada Cazin broj: 01/GV-04-6759/21 od 27.05.2021. godine (“Službene novine Grada Cazin”, broj 6/21),  povodom nasupajućeg međunarodnog praznika Prvog maja obavještavaju se o neradnom vremenu privredni subjekti sa područja Grada Cazin, koji obavljaju ugostiteljske, trgovačke ili obrtničke djelatnosti da je srijeda 01.05.2024. godine (00-24 sata) i četvrtak 02.05.2024.godine (00-12 sati), neradni dan, osim za:

-Ugostiteljske djelatnosti, 

-Obrti za proizvodnju kruha-pekare, kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

-Taksi i ostale prijevoznike kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

-Za trgovinske objekte tipa “dragstor” kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

-Benzinske pumpe i apoteke kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata i

-Poljoprivredne djelatnosti kao srodne djelatnosti.